Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty rozwoju osobistego. Praca z własnym wizerunkiem

Pracujący w ośrodkach terapeutycznych psycholodzy i terapeuci, proponują swoim pacjentom i klientom nie tylko indywidualne formy psychoterapii, ale również inne formy rozwiązywania trudności, pokonywania problemów i lepszego radzenia sobie w życiu. Jedną z takich form pracy nad sobą są warsztaty rozwoju osobistego.

Prowadzone w formie cykli spotkań grupowych - najczęściej w grupach zamkniętych - bądź w ramach pojedynczych spotkań grupy, są warsztaty rozwoju osobistego jednym ze sposobów odkrycia siebie, pogłębienia wiedzy o sobie i wzmocnienia własnego rozumienia siebie, innych oraz świata. Warsztaty pracy nad sobą mogę dotyczyć wielu różnych aspektów życia i "ja". Jednym z ciekawszych tematów skierowanych praktycznie do każdego, są warsztaty rozwoju osobistego związane z pracą nad własnym wizerunkiem. Nie chodzi tu bynajmniej o sesje makijażu i pedicure, ale o przyjrzenie się własnej postawie wobec urody, odkryciu rządzących naszym życiem stereotypów dotyczących wizerunku, zrozumieniu własnych postaw wobec własnego i cudzego wyglądu.

Tego typu warsztaty rozwijają świadomość samego siebie a także pozwalają poznać mechanizmy, z którymi stykamy się co dzień, a które związane są z wyglądem naszym i innych (efekt halo, efekt pierwszego wrażenia, atrybucje). Uczestnictwo w warsztatach rozwoju związanych z wizerunkiem, to też nauka trudnej sztuki akceptacji samego siebie i odnajdywanie siebie poprzez własne oczekiwania i stereotypy dotyczące wyglądu.

W efekcie, uczestnik warsztatów jest bardziej świadomy działających społecznie mechanizmów związanych z urodą, umie sobie z nimi radzić. Akceptuje siebie a przez to staje się zwrotnie bardziej pewny siebie i otwarty.