Licencja psychoterapeuty

Licencje Psychoterapeuty i Trenera Psychologii Procesu

Licencje Psychoterapeuty i Trenera Psychologii Procesu przyznawane są w ramach Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu (psychoterapia studia). Licencja IPP uprawnia do prowadzenia zajęć o charakterze psychoterapeutycznym, mediacji oraz grup w ramach psychoterapii grupowej w duchu psychologii zorientowanej na proces.

Oprócz umiejętności potrzebnych do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć, posiadacz Licencji IPP otrzymuje również tytuł Dyplomowanego Nauczyciela Psychologii Zorientowanej na Proces. Tytuł ten uprawnia do ubiegania się o członkostwo w międzynarodowej organizacji International Association of Process Oriented Psychology. Organizacja ta jest również wykładnią wytycznych, na których oparty został program Licencyjny IPP. Program ten korzysta z superwizji renomowanych międzynarodowych praktyków psychologii procesu z całego świata.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przebiegu szkolenia wystarczy wpisać w popularnej wyszukiwarce internetowej frazę "psychoterapia studia", a dowiemy się o czasie trwania i poszczególnych etapach drogi do licencji psychoterapeutycznej.