O psychoterapii

Nurty, możliwości, znaczenia...

psychoterapia - rodzina

Pojęcie „psychoterapia” pochodzi od greckiego słowa „psyche”- dusza i „therapein”- leczyć i oznacza leczenie duszy. W potocznym rozumieniu, psychoterapię pojmuje się najczęściej jako rozmowę z życzliwą osobą, która wysłucha, pocieszy i udzieli niezbędnych rad. Sami psychoterapeuci definiują psychoterapię nieco inaczej, podkreślając jej węższe i szersze znaczenie. Więcej…

Uzależnienia

Można zaryzykować stwierdzenie, że uzależnienia są plagą współczesnego społeczeństwa. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na powszechną dostępność środków uzależniających, tzw. używek. Papierosy, alkohol, kawa... to podstawowe używki, które chyba najczęściej wywołują uzależnienie wśród polskiego społeczeństwa. Więcej…

Integracja sensoryczna

Jedną z trudności, jakie mogą ujawnić się u dziecka, są nieprawidłowości w obszarze integracji sensorycznej. Oznacza to, że układ nerwowy dziecka nie jest w stanie prawidłowo interpretować i łączyć sygnałów zewnętrznych i wewnętrznych pochodzących z układu zmysłowego. Więcej…

Warsztaty rozwoju osobistego

Pracujący w ośrodkach terapeutycznych psycholodzy i terapeuci, proponują swoim pacjentom i klientom nie tylko indywidualne formy psychoterapii, ale również inne formy rozwiązywania trudności, pokonywania problemów i lepszego radzenia sobie w życiu. Jedną z takich form pracy nad sobą są warsztaty rozwoju osobistego. Więcej…

Inne rodzaje

  • Psychoterapia indywidualna


    Przez wiele lat, jedyną uznawaną formą terapii była psychoterapia indywidualna, oparta na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem. Dlatego też, uważa się psychoterapię indywidualną za klasyczną, wręcz modelową postać oddziaływań psychoterapeutycznych. Więcej…
  • Psychoterapia grupowa


    W psychoterapii grupowej, terapeuta wykorzystuje naturalne procesy zachodzące w grupie. Istotne są zarówno relacje interpersonalne między pacjentami należącymi do danej grupy, jak również naturalna zdolność grupy do wywoływania pożądanych zmian u poszczególnych pacjentów. Więcej…
  • Grupowa czy indywidualna?


    Kiedy zdecydować się na indywidualną, a kiedy na grupową formę psychoterapii i czy psychoterapia może być prowadzona jednocześnie grupowo i indywidualnie? Więcej…